Vazgeçme Hakkı

Vazgeçme Hakkı

(Tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest meslek sahibi olmayan amaçlarla yasal bir işleme giren herhangi bir gerçek kişidir.)

 

Vazgeçme Hakkı

 

Vazgeçme Hakkı

Bir ay içinde hiçbir sebep göstermeksizin bu sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. İptal süresi günden itibaren bir aydır.

 

 • sizin veya sizin belirlediğiniz, taşıyıcı olmayan üçüncü bir kişinin, tek bir sipariş kapsamında bir veya daha fazla mal sipariş etmeniz ve bunun tek seferde teslim edilmesi veya teslim edilmesi şartıyla malları teslim aldığı;
 • Tek bir siparişin parçası olarak birden fazla mal sipariş ettiyseniz ve bunlar ayrı olarak teslim edildiyse, sizin veya sizin atadığınız, taşıyıcı olmayan üçüncü bir kişinin son malları teslim aldığı;
 • Birkaç kısmi sevkıyat veya parça halinde teslim edilen malları sipariş ettiyseniz, sizin veya sizin belirlediğiniz, taşıyıcı olmayan üçüncü bir şahsın son kısmi sevkıyatın veya son parçanın mülkiyetini aldığı;

 

Cayma hakkınızı kullanmak için bize (Erol Kaplan, Zypressenstraße 69, 59071 59071 Hamm, telefon numarası: 02381 426 61 18, e-posta adresi: [email protected] ) açık bir beyan (örneğin bir mektup) göndermelisiniz. posta, faks veya e-posta yoluyla) bu sözleşmeden çekilme kararınız hakkında. Bunun için ekteki örnek iptal formunu kullanabilirsiniz, ancak bu zorunlu değildir.

 

Ayrıca, model iptal formunu veya başka herhangi bir açık beyanı elektronik olarak doldurabilir ve web sitemizde (https://gewofit.de/ ) gönderebilirsiniz. Bu seçeneği kullanırsanız, size derhal (örneğin e-posta ile) böyle bir iptalin alındığına dair onay göndeririz.

 

İptal son tarihine yetişmek için iptal hakkınızı kullandığınıza ilişkin tebligatı iptal süresi dolmadan göndermeniz yeterlidir.

İptalin Sonuçları

 

Bu sözleşmeyi feshederseniz, teslimat masrafları da dahil olmak üzere sizden aldığımız tüm ödemeleri size ödemiş oluruz (bizim tarafımızdan sunulan en ucuz standart teslimattan farklı bir teslimat türü seçmenizden kaynaklanan ek masraflar hariç). sahip), derhal ve en geç bu sözleşmenin iptaline ilişkin bildirimi aldığımız günden itibaren 14 gün içinde. Bu geri ödeme için, sizinle açıkça başka bir şey üzerinde anlaşmaya varılmadığı sürece, orijinal işlemde kullandığınız ödeme yönteminin aynısını kullanıyoruz; hiçbir koşulda bu geri ödeme için sizden ücret talep edilmeyecektir.

 

Malları geri alana kadar veya siz malları iade ettiğinize dair kanıt sağlayana kadar, hangisi daha önceyse, geri ödemeyi reddedebiliriz.

 

Malları derhal ve her halükarda bu sözleşmenin feshini bize bildirdiğiniz günden itibaren en geç 14 gün içinde iade etmeli veya bize teslim etmelisiniz. 14 günlük süre dolmadan malları geri gönderirseniz, son tarih karşılanır.

 

Malları iade etmenin masraflarını üstleniyoruz.

 

Malların niteliğini, özelliklerini ve işleyişini belirlemek için gerekli olanlar dışında, yalnızca elleçlemeden kaynaklanan herhangi bir azalan değerden siz sorumlusunuz.

Hariç Tutma veya Sona Erme Nedenleri

 

Cayma hakkı sözleşmeler için geçerli değildir

 

 • Prefabrik olmayan ve tüketicinin bireysel seçiminin veya belirlemesinin belirleyici olduğu veya açıkça tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış ürünlerin teslimi için;
 • Çabuk bozulabilecek veya son kullanma tarihi geçebilecek malların tesliminde;
 • Fiyatı sözleşmenin akdedilmesiyle kararlaştırılan, ancak sözleşmenin kurulmasından sonra en geç 30 gün içinde teslim edilebilecek olan ve cari değeri, sözleşmenin yapıldığı piyasadaki dalgalanmalara bağlı olan alkollü içeceklerin teslimi için. girişimcinin hiçbir etkisi yoktur;
 • Abonelik sözleşmeleri hariç olmak üzere gazete, süreli yayın veya dergilerin teslimi için,sözleşmelerde cayma hakkı erken sona erer;
 • Sağlığın korunması veya hijyen nedenleriyle, teslimattan sonra mührü çıkarılmışsa iade için uygun olmayan mühürlü malların teslimatı için;
 • Niteliği itibariyle teslimden sonra diğer mallarla ayrılmaz bir şekilde karıştırılmış malların tesliminde;
 • Ses veya görüntü kayıtlarının veya bilgisayar yazılımlarının teslimden sonra mührü kırılmış ise kapalı paket içinde teslimi için.

Örnek İptal Formu

 

(Sözleşmeyi iptal etmek istiyorsanız lütfen bu formu doldurup geri gönderiniz.)

Erol Kaplan'a, Zypressenstraße 69, 59071 59071 Hamm'a, e-posta adresi: [email protected]:

 • Ben/ biz (*) aşağıdaki malların satın alınması (*)/aşağıdaki hizmetin sağlanması (*) için benim/bizim (*) tarafından akdedilen sözleşmeyi işbu belge ile feshederiz.
 • (*) tarihinde sipariş verildi/ (*) tarihinde alındı
 • Tüketicinin/tüketicilerin adı
 • Tüketicinin/tüketicilerin adresi
 • Tüketicinin/tüketicilerin imzası (yalnızca kağıt üzerinde bildirim varsa)
 • Tarih

(*) Uygun olmadığında silin.