Koşullar

Şartlar ve Koşullar ve Müşteri Bilgileri

I. Genel Hüküm ve Koşullar

 1. Temel Hükümler

 

 • Aşağıdaki şartlar ve koşullar, bizimle https://gewofit.de/ web sitesi aracılığıyla bir tedarikçi (Erol Kaplan) olarak akdettiğiniz tüm sözleşmeler için geçerlidir. Aksi kararlaştırılmadıkça, kullanmış olabileceğiniz herhangi bir terimin dahil edilmesi çelişkilidir.

 • Aşağıdaki düzenlemeler anlamında bir tüketici, ağırlıklı olarak ne ticari ne de serbest meslek amacı gütmeyen amaçlarla yasal bir işlem yapan herhangi bir gerçek kişidir. Girişimci, herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya yasal ehliyete sahip bir ortaklıktır. işlem, bağımsız mesleki veya ticari faaliyetlerin yürütülmesinde.

2. Sözleşmenin yapılması

 

 • Sözleşmenin konusu mal satışıdır.

 • İlgili ürün web sitemize yerleştirilir yerleştirilmez, size ürün açıklamasında belirtilen koşullar altında çevrimiçi alışveriş sepeti sistemi aracılığıyla bir sözleşme yapmak için bağlayıcı bir teklifte bulunuruz.

 • Sözleşme, çevrimiçi alışveriş sepeti sistemi aracılığıyla aşağıdaki şekilde akdedilir:

Satın alınması amaçlanan mallar "alışveriş sepetine" yerleştirilir. "Alışveriş sepetini" çağırmak ve istediğiniz zaman orada değişiklik yapmak için gezinti çubuğundaki ilgili düğmeyi kullanabilirsiniz.

"Ödeme" sayfasını çağırdıktan ve kişisel verilerinizi, ayrıca ödeme ve nakliye koşullarını girdikten sonra, sipariş verileri siparişe genel bakış olarak görüntülenecektir.

Ödeme yöntemi olarak bir anında ödeme sistemi (örn. sistem.

İlgili anında ödeme sistemine yönlendirilirseniz, uygun seçimi yapın veya oraya verilerinizi girin. Son olarak, sipariş verileri, anında ödeme sistemi sağlayıcısının web sitesinde veya çevrimiçi mağazamıza yönlendirildikten sonra siparişe genel bakış olarak görüntülenecektir.

Siparişi göndermeden önce, siparişe genel bakışta ayrıntıları tekrar kontrol etme, değiştirme (İnternet tarayıcısının "geri" işlevini de kullanarak) veya siparişi iptal etme seçeneğine sahipsiniz.

Siparişi ilgili düğme ("satın al" veya benzer bir tanımlama) aracılığıyla göndererek, teklifi yasal olarak bağlayıcı bir şekilde kabul ettiğinizi ve sözleşmenin akdedildiğini beyan etmiş olursunuz.

 • Bir teklifin hazırlanmasıyla ilgili sorularınız sizin için bağlayıcı değildir. Size 5 gün içinde kabul edebileceğiniz (ilgili teklifte farklı bir süre belirtilmedikçe) metin biçiminde (örn. e-posta ile) bağlayıcı bir teklif yapacağız.

 • Siparişin işlenmesi ve sözleşmenin imzalanmasıyla bağlantılı olarak gerekli tüm bilgilerin iletilmesi, bazı durumlarda otomatik olarak e-posta yoluyla gerçekleşir. Bu nedenle, bize vermiş olduğunuz e-posta adresinin doğru olduğundan, e-postaların alınmasının teknik olarak garanti edildiğinden ve özellikle SPAM filtreleri tarafından engellenmediğinden emin olmalısınız.

3. Özel Ürünler

 

 • Ürünlerin bireysel tasarımı için gerekli olan uygun bilgileri, metinleri veya dosyaları bize çevrimiçi sipariş sistemi aracılığıyla veya en geç sözleşmenin akdinden hemen sonra e-posta ile sağlarsınız. Dosya formatları için spesifikasyonlarımızdan herhangi birine uyulmalıdır.

 • İçeriği üçüncü şahısların haklarını (özellikle telif hakları, isim hakları, ticari marka hakları) ihlal eden veya mevcut yasaları ihlal eden hiçbir veriyi iletmemeyi taahhüt etmektesiniz. Bu bağlamda iddia edilen tüm üçüncü taraf iddialarından bizi açıkça muaf tutuyorsunuz. Bu, bu bağlamda gerekli olan yasal temsil masrafları için de geçerlidir.

 • İletilen verileri içeriğin doğruluğu için kontrol etmiyoruz ve bu konudaki hatalar için sorumluluk kabul etmiyoruz.

4. Sunulan ödeme türlerine ilişkin özel anlaşmalar

 

(1) Klarna ile ödeme

Klarna Bank AB (publ) , Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, İsveç ile işbirliği içinde aşağıdaki ödeme seçeneklerini sunuyoruz. Her durumda ödeme Klarna'ya yapılır:

Fatura: Ödeme süresi, malın/biletin sevkıyatından/veya diğer hizmetler söz konusu olduğunda hizmetin sağlanmasından itibaren 30 gündür. Bu ödeme yönteminin kullanılabildiği ülkeler için eksiksiz faturalandırma koşulları burada bulunabilir: Almanya .

Sofortüberweisung: Almanya'da mevcuttur. Siparişi verdikten hemen sonra hesabınız borçlandırılacaktır.

Otomatik ödeme: Ödeme, mallar sevk edildikten sonra yapılır. Saat size e-posta ile bildirilecektir.

Ödeme yöntemleri faturası ve/veya taksitli satın alma ve/veya otomatik ödemenin kullanılması, olumlu bir kredi kontrolü gerektirir. Bu bağlamda, satın alma işleminin başlatılması ve satın alma sözleşmesinin işlenmesi kapsamında adres ve kredibilite kontrolleri amacıyla verilerinizi Klarna'ya iletiyoruz. Lütfen size yalnızca kredi kontrolünün sonuçlarına göre izin verilen ödeme yöntemlerini sunabileceğimizi anlayın.

Daha fazla bilgi ve Klarna'nın kullanım koşulları burada bulunabilir. Klarna hakkında genel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. O

Kişisel bilgiler, Klarna tarafından geçerli veri koruma düzenlemelerine ve Klarna'nın veri koruma düzenlemelerindeki bilgilere uygun olarak işlenecektir.

Klarna hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz. Klarna uygulamasını burada bulabilirsiniz.

5. Saklama hakkı, mülkiyetin muhafazası

 

 • Saklama hakkını ancak aynı sözleşme ilişkisinden doğan taleplerle ilgili olduğu sürece kullanabilirsiniz.

 • Satın alma bedeli tamamen ödenene kadar mallar bizim mülkiyetimizde kalır.

 • Bir girişimciyseniz, aşağıdakiler de geçerlidir:

 1. Mevcut iş ilişkisinden kaynaklanan tüm talepler tamamen çözümlenene kadar malların mülkiyetini elimizde tutarız.Halkın muhafazasına tabi malların mülkiyeti geçmeden önce teminat olarak rehin veya devir yapılmasına izin verilmez.

 1. Malları normal iş akışı içinde yeniden satabilirsiniz. Bu durumda, yeniden satıştan size tahakkuk eden fatura tutarı tutarındaki tüm talepleri bize devredersiniz ve biz de devri kabul ederiz. Ayrıca, iddiayı tahsil etme yetkisine sahipsiniz. Ancak, ödeme yükümlülüklerinizi gerektiği gibi yerine getirmezseniz, talebi kendimiz tahsil etme hakkını saklı tutarız.

 1. Rezerve edilen ürünler birleştirilir ve karıştırılırsa, rezerve edilen ürünlerin işleme sırasında diğer işlenmiş ürünlere fatura değerine ilişkin olarak yeni ürünün ortak mülkiyetini elde ederiz.

 1. Menkul kıymetlerimizin gerçekleşebilir değeri, teminat altına alınacak alacağın %10'undan fazlasını aştığı sürece, talebiniz üzerine hak kazandığımız menkul kıymetleri serbest bırakmayı taahhüt ederiz. Serbest bırakılacak menkul kıymetlerin seçiminden sorumluyuz.

6. Garanti

 

 • Kusurlar için yasal sorumluluk hakları mevcuttur.

 • Bir tüketici olarak, teslimattan hemen sonra malları eksiksizlik, bariz kusurlar ve nakliye hasarları açısından kontrol etmeniz ve herhangi bir şikayeti mümkün olan en kısa sürede bize ve taşıyıcıya bildirmeniz istenmektedir. garanti talepleri.

 • Malların bir özelliği nesnel gerekliliklerden sapıyorsa, sapma yalnızca sözleşmeye dayalı beyanı sunmadan önce tarafımızca bilgilendirildiyseniz ve sapma, sözleşme tarafları arasında açıkça ve ayrı olarak kararlaştırıldıysa, kabul edilmiş sayılır.

 • Bir girişimciyseniz, yukarıdaki garanti düzenlemelerinden sapma durumunda aşağıdakiler geçerlidir:

 1. Malların kalitesi olarak yalnızca kendi bilgilerimiz ve üreticinin ürün açıklaması kabul edilir, ancak diğer reklamlar, halka açık promosyonlar ve üretici tarafından yapılan açıklamalar kabul edilmez.

 1. Kusur durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak, düzeltme veya müteakip teslimat yoluyla bir garanti sağlayacağız. Ayıp giderilemiyorsa fiyat indirimi talep edebilir veya sözleşmeden cayabilirsiniz. Malın cinsi veya kusurundan veya diğer koşullardan başka bir şey kaynaklanmadıkça, ikinci bir başarısız girişimden sonra kusurların giderilmesi başarısız sayılır. Düzeltme durumunda, nakliye malların kullanım amacına uygun değilse, malların ifa yeri dışında bir yere taşınmasından kaynaklanan artan maliyetleri üstlenmek zorunda değiliz.

 1. Garanti süresi teslimat tarihinden itibaren bir yıldır. Kısaltılmış süre geçerli değildir:

 • Hayata, uzuvlara veya sağlığa yönelik yaralanmalardan ve kasıtlı olarak veya ağır ihmalden kaynaklanan diğer zararlardan kaynaklanan ve bize atfedilebilen zarara kusurlu olarak neden olunması;
 • kusuru hileli bir şekilde gizlediğimiz veya ürünün durumu için bir garanti üstlendiğimiz sürece;
 • bir bina için olağan amacına uygun olarak kullanılmış ve ayıplı hale gelmesine neden olmuş eşyalar için;
 • garanti haklarıyla bağlantılı olarak bize karşı sahip olduğunuz yasal rücu haklarınız olması durumunda.

7. Hukuk Seçimi

 

 • Alman hukuku geçerlidir. Tüketiciler için bu hukuk seçimi, yalnızca tüketicinin mutad meskeninin bulunduğu eyalet hukukunun emredici hükümleri tarafından sağlanan korumanın geri alınmadığı sürece geçerlidir (lehtelik ilkesi).

 • BM Satış Konvansiyonu hükümleri açıkça uygulanmaz.

II.Müşteri Bilgileri

 

 1. satıcının kimliği

 

Erol Kaplan

Selvi Sokağı 69

59071 hamam

Almanya

Telefon: 02381 426 61 18 E-posta: info@gewofit.de

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü:

Avrupa Komisyonu, mahkeme dışı çevrimiçi anlaşmazlık çözümü için https://ec.europa.eu/odr adresinde bulunan bir platform (OS platformu) sağlar.

2. Sözleşmenin akdedilmesine ilişkin bilgiler

 

Sözleşmenin akdedilmesi, sözleşmenin kendisinin akdedilmesi ve düzeltme seçenekleri için teknik adımlar, Genel Hüküm ve Koşullarımızda (Bölüm I.) "Sözleşmenin akdedilmesi" düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilir.

3. Sözleşme dili, sözleşme metni depolama

 

 • Sözleşme dili Almancadır.

 • Sözleşmenin tam metni tarafımızdan sağlanmamaktadır.Çevrimiçi alışveriş sepeti sistemi aracılığıyla siparişi göndermeden önce, sözleşme verileri tarayıcının yazdırma işlevi kullanılarak yazdırılabilir veya elektronik olarak kaydedilebilir. Siparişi aldıktan sonra, sipariş verileri, kanunen mesafeli sözleşmeler için gerekli olan bilgiler ve Genel Hüküm ve Koşullar size e-posta ile tekrar gönderilecektir.

 • Çevrimiçi alışveriş sepeti sistemi dışında bir teklif talep ederseniz, tüm sözleşme verilerini bağlayıcı bir teklifin parçası olarak metin biçiminde, örneğin e-posta yoluyla, yazdırabileceğiniz veya elektronik olarak kaydedebileceğiniz şekilde alacaksınız.

4. Davranış Kuralları

 

 • Şu adreste bulunan Provenexpert portalının etik kurallarına uyduk: https://provenexpert.com/gewofit/ ? mod=önizleme .

5. Mal veya hizmetin temel özellikleri

 

Malların ve/veya hizmetin temel özellikleri ilgili teklifte bulunabilir.

6. Fiyatlar ve ödeme koşulları

 

 • İlgili tekliflerde listelenen fiyatlar ve nakliye masrafları toplam fiyatları temsil eder ve geçerli tüm vergiler dahil tüm fiyat bileşenlerini içerir.

 • Oluşan nakliye masrafları satın alma fiyatına dahil değildir.Web sitemizdeki veya ilgili teklifteki ilgili düğme aracılığıyla çağrılabilirler, sipariş sürecinde ayrı olarak gösterilirler ve ayrıca ücretsiz olmadıkça tarafınızca karşılanırlar. teslimat sözü verildi.

 • Avrupa Birliği dışındaki ülkelere teslimat yapılırsa, aşağıdakiler gibi sorumlu olmadığımız ek masraflar doğabilir:

Örneğin, tarafınızca karşılanması gereken gümrük vergileri, vergiler veya para transfer ücretleri (banka havalesi veya döviz kuru ücretleri).

 • Teslimatın bir AB üyesi ülkeye yapıldığı ancak ödemenin Avrupa Birliği dışında yapıldığı durumlarda para transferi için yapılan masrafları (banka havalesi veya döviz kuru ücretleri) karşılamanız gerekir.

 • Kullanabileceğiniz ödeme yöntemleri, web sitemizde veya ilgili teklifte buna uygun olarak belirlenmiş bir düğme altında gösterilir.

 • Bireysel ödeme yöntemleri için aksi belirtilmedikçe, akdedilen sözleşmeden kaynaklanan ödeme talepleri derhal ödenmelidir.

7. Teslimat Koşulları

 

 • Teslimat koşulları, teslimat tarihi ve mevcut teslimat kısıtlamaları, web sitemizdeki veya ilgili teklifteki ilgili düğme altında bulunabilir.

 • Tüketici iseniz, sevkiyatın sigortalı ya da sigortasız olmasına bakılmaksızın, sevkiyat sırasında satılan ürünün kazaen kaybolması ve kazara bozulma riskinin ancak mal size teslim edildiğinde size geçtiği kanunla düzenlenmiştir. Yüklenici tarafından belirtilmeyen bir nakliye şirketini veya sevkiyatı gerçekleştirmek üzere atanmış başka bir kişiyi görevlendirmişseniz, serbest meslek erbabıysanız geçerli değildir.

Bir girişimci iseniz, teslimat ve sevkiyatın riski size aittir.

8. Kusurlar için yasal sorumluluk

 

Kusurlara ilişkin sorumluluk, Genel Hüküm ve Koşullarımızdaki (Bölüm I) "Garanti" hükmüne dayanmaktadır.

Bu şartlar ve koşullar ve müşteri bilgileri, Händlerbund'un bilişim hukuku alanında uzman avukatları tarafından oluşturulmuştur ve yasal uygunluk açısından sürekli olarak kontrol edilmektedir. Händlerbund Management AG, metinlerin yasal kesinliğini garanti eder ve uyarı durumunda sorumludur. Bununla ilgili daha fazla bilgiyi şu adreste bulabilirsiniz: https://www.haendlerbund.de/de/dienstleistungen/rechtssicherheit/agb-service .

son güncelleme: 01.01.2022